DIVERSEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

A. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi:


B. Başvuruda Bulunan Veri Sahibi Adına Başvuru Yapan Yetkilinin:

(Veri Sahibinin Adına Başvuru Yapacak Yetkilinin Vekaletini Ek Olarak Göndermesi Zorunludur.)


C. Diversey Türkiye ile İlişkisi

Lütfen en uygun olanı seçiniz

# Diversey Türkiye’de çalışanlar, iş başvurusunda bulunanlar veya üçüncü taraf olanlar dolduracaktır:

Lütfen en uygun olanı seçiniz
Mevcut çalışanıyım
Eski çalışanıyım Çalıştığım yıllar
İş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yaptım Tarih
Diversey Türkiye ile temasta bulunmuş şirket çalışanıyım (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini yazınız)

D. Cevap Bildirim Şekli

Lütfen en uygun olanı seçiniz
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumundan noter tarafından düzenlenmiş özel vekâletname gerekir.)


İşbu başvuru formu, Diversey Türkiye ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Diversey Türkiye tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Diversey Türkiye ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Diversey Türkiye, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Talebiniz gereği yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de ifade edildiği üzere ücret alınabilir. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi gerekirse bu kayıt ortamının maliyetine denk olan ücret tarafınızdan istenebilir.